Ekstraordinært årsmøte i NIL

Det kalles herved inn til ekstraordinært årsmøte i Nordreisa idrettslag

Tidspunkt: 24.11.2022, kl. 20:00
Sted: Saga skihus

Saksliste:

  1. Godkjenning av stemmeberettigede
  2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden.
  3. Valg av dirigent/ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
  4. Prosjekt fotballhall: vedtak om bygging samt låneopptak.

Vedlegg: