Medlemsskap i Nordreisa idrettslag

Du kan melde deg inn eller ut av Nordreisa idrettslag ved å gå inn på : www.minidrett.no
Spørsmål vedrørende bruk av min idrett, rettes til: minidrett@idrettsforbundet.no eller tlf:03615 man.-fre. 08:00-20:00.
Har du noen spørsmål vedrørende ditt medlemsskap? Ta kontakt med medlemsansvarlig NIL: Marius Flage, på epost: medlemsregister@nordreisail.no  eller tlf.: 41 92 16 79
Om kontingenten: alle som er medlem i NIL og som deltatar i aktiviteter i en gruppe i NIL, skal betale medlemskontingent. I tillegg kommer gruppenet treningsavgifter. (må ikke forveksles med kontingenten)
Medlem NIL uansett alder 
kr. 250,-
Familiemedlemskap (2 eller fler medlemmer)
kr. 500,-
Æresmedlemskap
kr. 0,-
 I tillegg betales det gruppeavgifter etter følgende satser:

 

Fotball (2021)
Barne og ungdomsfotball
kr. 250,-
Voksne (A-lag og Damelag)
kr. 500,-
 
Treningsavgift (dekker drift og investering i anlegg) Familier med flere aldersbestemte spillere får 50% søskenmoderasjon fra 2.spiller. 
Barn til og med 12år
kr. 1500,-
Ungdom f.o.m 13 og voksne
kr. 1750,-

 

Idrettsskolen
Medlem 6 og 7 år
Medlem 8 og 9 år
kr. 500,-
kr. 1000,-

 

Ski og skiskyting
Medlem uansett alder
kr. 350,-
Håndball
Medlem aktiv uansett alder
kr. 200,-
Familie
kr. 300,-
Støttemedlem  (ikke aktiv)
kr. 100,-
Treningsavgift alle aktive medlemmer
fastsettes årlig
Orientering
Medlem uansett alder
kr. 150,-
Sykkel
Medlem uansett alder
kr. 150,-
Friidrett
Medlem uansett alder
kr. 200,-

Medlemskontingenten går i hovedsak til lønn regnskapsfører, revisorer, medlemsansvarlig, forsikringer, adm. kostnader hovedlag, drift hjemmeside, 
Antall aktive medlemmer i NIL danner grunnlaget for tilskudd fra kulturdepartementet ved det årlige tilskuddet, såkalte LAM-midler.
Det er derfor en fordel at vi er så mange som mulig medlemmer og vi oppfordrer til familiemedlemsskap.
NILs aktivitet er basert på frivillighet, dvs. styreleder, gruppeledere, styremedlemmene eller trenerne mottar ikke lønn.

Treningsavgift til gruppene går til nedbetaling av anlegg, leie av hall og driftsutgifter.
Fotballgruppen utbetaler i tillegg lønn til trenere for herre- og damelaget.