Stiftelse av Nordreisa Idrettslag

Skrevet av Bjarne Henriksen, Storslett

Den 17 September i 1946 var vi 19 ungdommer samlet i en brakke på Storslett. Brakken fungerte som kommunens administrasjonshus. Formålet med møtet var å stifte et idrettslag.Laget ble stiftet og det ble vedtatt at det skulle drives med 2 idrettsgrener, fotball og ski.

Bilde til historikk hjemmeside NIL
Oppe fra venstre: Bjarne Henriksen, Herulf Veibakken, Aage Bersvendsen, Odd Lunde, Sverre Olsen, Arne Vollstad, Alf Sandnes, Frans Båtnes, Louis Felix, Petter Moslett, Johannes Mellum

Dersom ikke krigen hadde kommet, hadde nok laget blitt stiftet 4-5 år tidligere. Allerede sommeren 1940 var vi noen ungdommer som snakket om å starte et idrettslag. Vi hadde fått tillatelse av en grunneier ttil å planere litt på ennaturlig slette på Gorosomoen ved Høgegga. Ettre hvert ble det en brukbar treningsplass for fotball.

Utpå høsten 1940 ble det idrettsstreik i Norge, da myndighetene ville "nazifisere" idrettsorganisasjonene. Planen om å starte et idrettslag måtte derfor legges på is. Man kan kanskje spørre hvorfor laget ikke ble stiftet i 1945 fredsåret, da alle så så optimistisk på framtida. Forklaringen er enkel. Da folket kom tilbake til ruinene sommeren 1945, gikk stort sett alle døgnets timer med til å skaffe seg tak over hodet. Først sommeren 1946 kunne man tenke på fritidssysler.

På stiftelsesmøtet ble det foreslått at laget skulle ta navnet Nordreisa idrettslag, men da Kjelleren idrettslag ble stiftet i 1938, ble det enighet om å tilskrive laget om de hadde noe å innvende mot vårt navneforslag. Det kom protest på dette og navnet ble Storslett Idrettslag.

Ca. 2 1/2 år senere ble det etter iniativ fra Kjelleren idrettslag, enstemmig vedtatt at de to lagene skulle slutte seg sammen til ett lag, og navnet skulle være Nordreisa idrettslag. Etter ca. 5 år ble det, på ekstraordinært årsmøte, enstemmig vedtatt at Kjelleren skulle skilles ut som eget lag og at laget på Storslett skulle beholde navnet Nordreisa idrettslag. Kommunikasjonsforholdene på den tiden var nok årsaken til "skilsmissen". Det fantes knapt en eneste privatbil i bygda den gangen.

Forholdene for å drive et idrettslag den gangen var helt forskjellig sammenlignet med i dag. På grunn av vareknappheten var det vanskelig å få tak i idrettsutstyr. Fotballkretsen tildelte rekvisisjon for kjøp av fotballer. Jeg tror laget kunne få kjøpt 2-3 fotballer i løpet av sesongen.Det var også kvoter for kjøp av fotballsko. Økonomien blandt folk, satte også sine grenser. Laget måtte hjelpe mange med innkjøp av ski og fotballsko.

Et annet problem var også holdningen blandt en del av lokalbefolkningen. Alle konkurranser foregikk den gangen på søndager, det var mange som ikke så med særlig blide øyne på dette. Det hendte at foreldre nektet sønnen å være med på fotballkamp.

Den idrettslige aktiviteten i de første årene ble også hemmet av lange avstander og dårlige kommunikasjonsmuligheter. Nord-Troms fotballkrets omfattet lagene i Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen. Sommeren 1947 var den første sesongen laget deltok i kretsens seriekamper. Det var enkel serie, slik at hvert lag bare spilte en kamp mot hverandre. Det deltok 5 lag og det ble dermed bare 4 kamper i løpet av sesongen, 2 hjemmekamper og 2 bortekamper. I begynnelsen av 50 tallet ble Nord Troms fotballkrets oppløst og lagene ble overført til Tromsø og Omegn fotballkrets. I denne kretsen var det mange flere lag, aktiviteten økte dermed betraktelig.

Når det gjelder skiidretten i de første årene, begrenset den seg til å omfatte ett konkurranserenn og ett merkerenn i sesongen. Det var vel omentrent samme aktiviteten i de andre lagene i Nord-Troms. Dermed ble det tilsammen avviklet 4-5 renn i løpet av sesongen.

I 1949 ble laget med i Troms handballkrets, og fra 1950 deltok laget i hanballserien for damer. Handballjentene gjorde en fabelaktig god innsats, med mange kretsmesterskap og ett Nord-Norsk mesterskap på 1950 tallet.

Viktige milepeler for idretten i Nordreisa:

 • I begynnelsen av 1950 tallet anla kommunen en bra gressbane ved Sørkjosen skole.
 • I 1966, ved lagets 20-års jubileum kunne laget ta i bruk sin egen gressbane. På det tidspunktet var det bare anlagt 3 gressbaner i Troms.
 • På slutten av 1960 tallet ble det anlagt lysløype i Sørkjosen.
 • På begynnelsen av 1970 tallet bygget Nordreisa kommune svømmehall ved Storslett barne- og ungdomsskole.
 • På slutten av 1970 tallet ble gressbane nr.2 anlagt. (Denne ble i 2005 oppgradert til kunstgressbane.)
  Skibakken ble også utbygd på den tiden.
 • På slutten av 1980 tallet ble idrettshallen bygd.
 • Saga skistadion ble anlagt på 1990 tallet.
   

Det ligger en meget stor innsats bak, fra mange enkeltpersoner, på frivillig basis.Uten denne innsatsen ville vi nok ikke hatt alle disse anleggene, og heller ikke kunnet opprettholde den store aktiviteten i laget.