Klubbhåndbok NIL

Revidert februar 2022.

Hovedstyret i Nordreisa idrettslag har laget  Klubbhåndboken som en hjelp til å drive idrettslaget.

Klubbhåndbokenbeskriver hvordan idrettslaget skal drives, hva idrettslaget står for og regler som gjelder i idrettslaget.

Klubbhåndboken vedtas på årsmøte, men dokumentet oppdateres og forbedres årlig av hovedlaget.

Vi håper dokumentet vil være til hjelp for styreledere i undergruppene, styremedlemmer, trenere og andre aktive i idrettslaget.
Dersom dere har innspill til innholdet, kan det sendes til : firmapost@nordreisail.no 

 

Klubbhåndbok pr. mars 2022