Fakta om Nordreisa idrettslag

Nordreisa idrettslag (NIL) er organisert som et fleridrettslag hvor det som vi kaller Hovedstyret, er lagets øverste organ.
NIL er organisert i grupper av særidretter, samt idrettsskolen (ikke eget styre):

 

Hovedstyret
Odd-Hugo Pedersen - leder
Ragna Hansen - nestleder
Vidar Nicolaysen - styremedlem
Stein Jaatun - styremedlem

Ingrid Braastad Nilsen - styremedlem
(som utgjør arbeidsutvalget)

Hilde Nyvoll, leder fotball - styremedlem
Kjetil Hallen, leder ski og skiskyting - styremedlem
Inghild Sivertsen, leder håndball - styremedlem
Stig Løvlund, leder orientering - styremedlem
Stein Erik Lunde, leder sykkel - styremedlem
Liv Anita Østgård, leder idrettsskolen - styremedlem

 

Hovedlstyret velges på årsmøtet og består av 11  medlemmer. Gruppene er organisert med eget styre valgt på gruppens årsmøte.
For å kunne velges inn i styrene, samt være  stemmeberettiget på årsmøte, må en ha vært medlem i minimum en måned.

Nordreisa idrettslag hadde pr. 01.01.2016 totalt 693 medlemmer.


NIL er medlem av Norges Idrettsforbund og underlagt forbundets regler og normer.
Gruppene er igjen medlemmer av respektive særforbund.

 

Nordreisa idrettslag
Postboks 112
9156 Storslett
E-post: firmapost@nordreisail.no
Org.nr: 950 703 865
Bankkonto nr:
4740 05 02370 - hovedlaget
4740 21 12871 - håndball
4740 11 28014 - Idrettsskolen
4740 11 75012 - Fotball
4740 14 39265 - Friidrett
4740 21 08890 - Ski- og skiskyting
4740 21 10089 - Orientering
4740 43 01221 - Sykkel