Styret i Nordreisa idrettslag 2020/2021

Leder: Vibeke Gamst
Nestleder: Marius Johansen
Styremedlemmer: Silje Olaussen og Marte Eikset

Leder sykkel: Hermann O. Hermansen
Leder orientering: Stig Løvlund
Leder håndball: Camilla Sørensen
Leder fotball: Øyvind Evanger
Leder ski og skiskyting: Vidar Aamo Nikolaisen
Leder idrettsskolen: Cecilie Nilsen

Økonomiansvarlig: Eivind Bergmo
Medlemsansvarlig: Marius Flage

Kontrollkomité: Odd Hugo Pedersen og Gunnar Nystu