Årsmøte Nordreisa IL 2022

Oppdatert 28.03.2022

Innkalling til årsmøte i Nordreisa idrettslag

Sted: På taket café
Tidspunkt: mandag 28.03.2022, kl. 19:00

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsberetninger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Fastsette medlemskontingent. Ingen endringer foreslått
 7. Vedta anleggsplan for Nordreisa idrettslag. Se vedlegg
 8. Vedta oppdatert klubbhåndbok. Se vedlegg
 9. Vedta idrettslagets budsjett.
 10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 11. Innkomne saker
 12. Foreta følgende valg:
  a) styremedlemmer 
  b) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
  d) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Følgende dokumenter legges frem til behandling:

 • Årsberetning (inkludert årsberetninger fra undergruppene)
 • Regnskap for 2021 med revisors og kontrollkomiteens beretning
 • Forslag til medlemskontingent.
 • Forslag til budsjett 2022
 • Anleggsplan
 • Organisasjonsplan
 • Klubbhåndbok NIL
 • Valgkomiteens innstilling
 • Forslag om å avvikle friidrettsgruppa

Årsberetning 2021 Nordreisa IL sykkel.pdf
Årsberetning o-gruppa 2021.pdf
Årsberetning svømming.docx
Sak 5 Årsberetning Nordreisa IL ski og skiskyting 2021.pdf
årsberetning fotball 2021.pdf

Årsberetning Håndball 2021.pdf
årsberetning_nil.pdf

REvisjonsrapport Hovedlaget.pdf

Revisjonsrapport alle grupper.pdf

Hovedlaget budsjett 2022.xlsx

Anleggsplan+NIL+2018+2022 vedlegg årssmøte.docx

Klubhåndboka revidert pr 02.2022doc.doc

Forslag om å melde friidrettsgruppa ut av NIL.docx

Kontrollkomiteens beretning 2021.jpg

 

21.12.31 Fotball balanse.pdf

21.12.31 Fotball resultatrapport.pdf

21.12.31 Friidrett balanse.pdf

21.12.31 Friidrett resultatrapport.pdf

21.12.31 Håndball balanse.pdf

21.12.31 Håndball balanse.pdf

21.12.31 Hovedlaget balanse.pdf

21.12.31 Hovedlaget resultatrapport.pdf

21.12.31 Idrettsskolen balanse.pdf

21.12.31 Idrettsskolen resultatrapport.pdf

21.12.31 Nordreisa IL balanse.pdf

21.12.31 Nordreisa IL resultatrapport.pdf

21.12.31 O-gruppa balanse.pdf

21.12.31 O-gruppa resultatrapport.pdf

21.12.31 Ski balanse.pdf

21.12.31 Ski resultatrapport.pdf

21.12.31 St. Hansturn balanse.pdf

21.12.31 St. Hansturn resultatrapport.pdf

21.12.31 Svømmegruppa balanse.pdf

21.12.31 Svømmegruppa resultatrapport.pdf

21.12.31 Sykkel balanse.pdf

21.12.31 Sykkel resultatrapport.pdf

Valgkomiteens innstilling til nytt styre 2022.docx