Årsmøte i Nordreisa idrettslag flyttet til 20 mars kl. 1900 på Saga skihus oppdatert med sakspapirer

Årsmøtet i Nordreisa idrettslag flyttet til tirsdag 20 mars klokken 19 på Saga

ÅRSMØTE
NORDREISA IDRETTSLAG

Onsdag 20. mars 2018 kl. 19:00
Sakspapirer oppdateres forløpende 

årsberetning Nordreisa il 2017.doc

Innkalling til årsmøte i Nordreisa idrettslag.docx

17.12.31 Nordreisa IL hele laget .pdf17.12.31 Nordreisa IL balanse.pdf

17.12.31 Hovedlaget resultatrapport.pdf

17.12.31 Hovedlaget balanse.pdf

17.12.31 Regnskapskommentarer.doc

Budsjett Hovedlaget 2018.xlsx

revisjonsærklering.pdf

Anleggsplan NIL 2018 2022.docx

Organisasjonskart.docx

Klubhåndboka revidert pr 1.3.2018 for årsmøtet .doc

NORDREISA Il kontrollkomiteen . 2017.docx

Fotball 

Årsberetning fotballgruppa 2017.pdf

protkoll årsmøte fotballgruppa .pdf

17.12.31 Fotballgruppa resultatrapport.pdf

17.12.31 Fotballgr. balanse.pdf

Budsjett fotballgrppa 2018.pdf

Sportsplan 2017.pdf

SKI

årsberetning.pdf

Protokoll årsmøte 2018 ski.docx

17.12.31 Skigruppa resultatrapport.pdf

17.12.31 Skigruppa balanse.pdf

Kopi av Revidert budsjett 2018 skigruppa.xlsx

Sportsplan%2B2017-2018.pdf

Håndball

Forberedende årsmøte handball 2018 referat.pdf

17.12.31 Håndballgr. resultatrapport.pdf

17.12.31 Håndballgr. balanse.pdf

Budsjett håndball 2018.pdf

Handball SPORTSPLAN revideres 2018.pdf

Orientering 

årsmelding m.m.pdf

Årsmøtereferat 2017.pdf

17.12.31 O-gruppa resultatrapport.pdf

Kopi av Budsjett 2018 Til hovedlaget.xls

17.12.31 O-gruppa balanse.pdf

Sykkel

Årsrapport 2017 sykkelgruppa.docx

årsmøte protokoll.pdf

17.12.31 Sykkelgruppa resultatrapport.pdf

Sykkel budsjett 2018.docx

17.12.31 Sykkelgruppa balanse.pdf

Idrettskolen 

Årsberetning 1718 idrettskole.docx

17.12.31 Idrettsskolen resultatrapport.pdf

17.12.31 Idrettsskolen balanse.pdf

Budsjett 2018 idrettskole.xlsx

Alle medlemmer i særgruppene er velkomne.

 

Årsmøte i Hovedlaget

tirsdag 20. mars. 2018 kl. 19:00 2. på skihuset saga

 

Til behandling:

Årsberetning for 2017 – regnskap 2017– budsjett 2018– valg - saker som fremlegges av styret.

 

Saker eller forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet til Hovedlaget, sendes skriftlig til styret firmapost@nordreisail.no, innen 1. mars.

 

Enkel bevertning

 

Alle medlemmer er hjertelig velkomne!

 

Saksliste blir lagt ut på vår hjemmeside www.nordreisail.no