Til alle brukere av Idrettshallen

bardu 29-31 jan 10_200x133

Hjelp til med å holde orden!

håndballmoro 8

Det er gledelig å se at vi har hatt en stor vekst i antall medlemmer i Nordreisa idrettslag.
Vi er per i dag 653 medlemmer og de fleste medlemmene benytter seg enten av idrettshallen med garderober, skytebane, kantine eller styrerom.

Husk alle sammen at vi må holde det rent og ryddig, lysene må slås av når vi forlater lokalene og dører må låses.

De som har ansvar for låsing på kvelden må være spesielt nøye med å sjekke at alle utganger låses.

Dersom dere oppdager noe unormalt, skader på bygg, eller andre ting som vedrører anlegget, kan dere melde det inn til:

Vaktmester i Nordreisa kommune: John Harry Bertelsen - 416 75 723
eller etter arbeidstid:
Avd.ing. kommune bygg: John Arne Jensen - 404 17 527