Protokoll fra årsmøte i NIL

oversikt Ymber arena 032_300x200

Noen endringer i styret på årsmøtet i NIL

Ragne Hansen takket av som nestleder og styremedlem i NIL etter lang og tro tjenste for NIL , vi takker Ragna for god innsats for NIL og Nordreisa. Stein Jaatun ble valgt som ny nestleder , Marius  Johansen kom inn som ny styrmedlem etter Liv Anita Østgård som valgte å gå ut av styret og som leder for idrettskolen vi takker Liv Anita for Innsatsen. Ny leder for idrettskolen blir Ingrid Bråstad Nilssen.