Protokoll fra Årsmøte 17.03.16

Idrettslagets årsmøte er gjennomført og det var 13 medlemmer som møtte. Av disse var 12 stremmeberettiget.
Refereat fra årsmøtet kan du lese i årsmøteprotokollen.

I tillegg til vanlige årsmøtesaker, la styret frem søknad fra håndballgruppen om bytte av draktfarge fra hvit til sort. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Se møteprotokoll og sakspapirer fra innkallingen til årsmøtet, for nærmere detaljer.

Klubbhåndboken er oppdatert og ble vedtatt på årsmøtet. Klubbhåndboken gjelder for alle medlemmer i idrettslaget og kan lastes ned her

Styresammensetning for 2016:   

Verv
Navn
Periode for verv
Leder Elin Kaasen 1 år i 2016
Nestleder Ragna Hansen 2 år i 2016
Sekretær Rune Benonisen går ut. Ingen erstatning funnet  
Styremedlem Lisbeth Albrigtsen 2 år i 2016
Styremedlemmer fra gruppene. (gruppeledere).
Fotball Hilde Nyvoll  
Friidrett Helene Hanssen  
Orientering Stig Løvlund  
Sykkel Stein Erik Lunde  
Håndball Hanne synnøve Fjellstad  
Ski og skiskyting Kjetil Hallen  
1. vara Bård Sandberg 2 år i 2016
2. vara Torstein Karlsen 2 år i 2015

Gruppeleder som er valgt i undergruppenes forberedende møter til årsmøte, blir automatisk gruppens representant i styret i hovedlaget.