Politiattest for tillitsverv i NIL - 2017

Politiattest

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

Trenere og oppmenn som ikke har attesten, må skaffe seg denne før de påtar seg oppgaver i NIL.

Du finner informasjon fra idrettsforbundet her.

Idrettslagets bekreftelse (skal vedlegges søknaden): https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/politiattest/bekreftelse-pa-formal-med-politiattest.pdf
Leveres til : firmapost@nordreisail.no
Bekreftelse returneres til søker.

Link for levering av elektronisk søknad:
https://attest.politi.no/

Papirversjon søknad:
Søknad om politiattest - bokmål
Søknad om politiattest - nynorsk

Når søkeren har mottatt attesten, skal denne forevises ansvarlig i NIL, som krysser av for gyldig attest.
Søkeren beholder selv attesten.

Attesten gjelder inntil videre og det er ikke nødvendig å fornye den hvert år.