Påmelding idrettskolen 2018/19

Da er et klart for påmelding til ny sesong med idrettsskole 

 

 

PÅMELDING TIL IDRETTSSKOLEN 2018 / 2019

 

Idrettsskolen skal ha fokus på at det er små barn vi har med å gjøre.

 

Barna kan delta fra og med siste året i barnehagen til og med 3. klasse. Det skal være små grupper med barn og det skal alltid være nok voksne til at det blir en trygg arena for alle små.Formålet med å organisere tilbudet for de yngste barna i NIL som idrettsskole er å lage et godt og variert aktivitetstilbud hvor barna får utvikle seg både fysisk, psykisk og sosialt. De får mulighet til å prøve seg i flere idretter og flere ulike miljøer, og det er allsidighet, fysisk aktivitet, trygghet og mestringsopplevelser, sammen med andre barn og voksne er viktigst. Idrettsskolen har ikke som mål å utvikle toppspillere i denne aldersgruppa, men vi ønsker å holde flest mulig barn i aktivitet.

 

Årshjulet for 2018/2019 er stort sett som tidligere år, med noen justeringer. Denne blir lagt ut på nettsiden, idrettskolens facebookside og sendt på mail når det er klart.

 

Det vil inneholde håndball, fotball, ski, sykling, svømming og motorisk trening. Samt orientering for den eldste gruppa.

 

De to yngste gruppene (2012 og 2013) har en trening i uka, de to eldste (2010 og 2011) har to treninger i uka.

 

Idrettsskolen følger skoleruta, og avsluttes med fotballfest på Ymber arena under St.Hans-turneringa hvert år.
Priser 
500,- for 6-7 år.
1000 for  8-9 år.

 

Frist for påmelding er 15/6-18.