Nordreisa idrettslag har fått ny leder

Årsmøte 2017
Årsmøtet feirer at NIL har fått ny leder. Odd-Hugo til høyre i bildet.

 

 

Odd-Hugo er valgt som leder av NIL. Han har lang fartstid som leder i skigruppa og er vel kjent med styrearbeid i idrettslag.

Håndballgruppen har også fått ny leder. Det er Inghild Sivertsen som tar over etter Hanne Fjellstad.

I arbeidsutvalget er følgende nye medlemmer valgt inn: Stein Jaatun, Vidar Nicolaysen og Ingrid Braastad Nilsen.

Vi ønsker alle nye styremedlemmer velkommen og takker Hanne for den flotte innsatsen hun har gjort som leder for håndballgruppa!

Som avtroppende leder over 12 år, vil jeg takke for samarbeidet med alle dere frivillige, styremedlemmer, trenere, oppmenn, frivillige ved arrangementer og utøvere, som alle har gjort en fantastisk innsats!

Her er protokoll fra møtet.

Styret i Nordreisa idrettslag. Valgt på årsmøte NIL 16. mars 2017:
Odd -Hugo Pedersen - leder
Ragna Hansen - nestleder
Vidar Nicolaysen - styremedlem
Stein Jaatun  - styremedlem
Ingrid Braastad Nilsen - styremedlem (fra høsten)
Liv Anita Østgård - idrettsskolen
Kjetil Hallen - ski og skiskyting
Inghild Sivertsen - håndball
Stig Løvlund - orientering
Stein Erik Lunde - sykkel
Hilde Nyvoll - fotball
 

Organisasjonskart NIL.jpg