Etablering av svømmegruppe i Nordreisa idrettslag

svomming

Trenger frivillige

Under forutsetning av årsmøtets godkjenning ønsker Nordreisa il å etablere en svømmegruppe. Dette etter initiativ fra foreldre som ønsker å få i gang ett tilbud i regi av idrettslaget. 

For å få dette til er vi avhengig av frivillige som kan etablere ett styre i en svømmegruppe i Nordreisa idrettslag. Intresserte kan sende en mail til 

firmapost@nordreisail.no alterativt kontakte leder på telefon 91570243