Digitalt årsmøte 27. mai 2020

Nordreisa IL avholder digitalt årsmøte onsdag 27.05, klokken 18:00.

Saker til årsmøtet må sendes inn 14 dager før årsmøtedato.

Ved digitalt årsmøte må vi ha påmelding til årsmøtet, som gjøres ved å oppgi navn og e-postadresse i skjemaet.

To dager i forkant av møtet vil medlemmene få tilsendt link til deltakelse i årsmøtet på oppgitt epost ved påmelding. 

Hvis du ønsker å sende inn en sak til sakslista, kan denne legges ved her.