Årsmøte NIL

Det innkalles til årsmøte i Nordreisa il med undergrupper. Saker som ønskes behandlet må meldes inn senest 14 dager før årsmøtene. Meldes inn til firmapost@nordreisail.no .

Gruppe

Dato

Klokkeslett

Sted

Hovedlag NIL

26.mars

19.00

Moan skole

Fotball

10.mars

18.00

Taket kafe

Svømming

12. mars

1800

Reisafjord hotell

Orientering

03. mars

2000

Sørkjosen skole

Ski og skiskyting

27. februar

2000

Skihuset Saga

Handball

12. mars

1900

Nordreisahallen

Sykkel

Kommer på nettsider

 

 

For å ha stemmerett må du ha godkjent medlemskap i Nordreisa IL.