Årsmøte NIL og forberedende møter i særgruppene

Årsmøte NIL avholdes torsdag 16. mars

Hovedlaget har årsmøte den 16.3.17 kl 18:00 i 2.etg. på Ymber

Særgruppene avholder sine møter som følger:

  • Fotball: 7.2.17 kl. 18:00 Halti, møterom Store Ste. Gjennomført
  • Håndball: 9.2.17 kl 18:00 i skihuset. Gjennomført
  • Idrettsskolen: 14.2.17 kl. 19:00 i skihuset
  • Orientering: 14.2.17 kl.20:00 Statnetts kontor, Sørkjosen skole.
  • Ski og skiskyting: 20.2.17 kl. 19:00 i skihuset
  • Sykkel: 21.2.17 kl. 19:00 i kantinen Reisa vekst

Alle medlemmene i særgruppene er velkomne på møtet til sin gruppe og på hovedlagets årsmøte, der særgruppenes saker blir endelig vedtatt.
Her har dere mulighet til å påvirke aktiveten i deres gruppe og i hovedlaget.

Sakspapirer blir lagt ut på vår hjemmeside.