Årsmøte avlyst/utsatt

På bakgrunn av situasjonen med Corona-viruset er årsmøtet i NIL avlyst/utsatt. Det vil bli innkalt til nytt årsmøte når situasjonen er mer oversiktlig.