Sportsplan ski- og skiskyting NIL 2013 .

IMG_0102_450x338

Planen har vær til behandling internt, nå kan medlemmene lese den her.

Sportsplanen har vært til behandling i styret for skigruppen og er gjennomgått med våre trenere som har gitt sine tilbakemeldinger, disse er medtatt i planen.
Planen er vedtatt i årsmøte  2013 hovedlag NIL.

Her kan du lese sportsplanen med vedlegg 1 og vedlegg 2.

Kjetil Hallen har hatt ansvaret for utarbeidelse av planen.

Tilbakemedlinger og innspill kan rettes til: firmapost@nordreisail.no