årsmøteklubbe

Styret i NIL Ski og Skiskyting 2021

Vidar  Leder 918 78 362 vidar.aamo.nikolaisen@griegseafood.com>
Harriet Steinkjer Nystu Nestleder 900 57 035 harriet@nordtroms.net
Karl-Gunnar Skjønsfjell Sportslig ansvarlig 916 84 062 k.skjonsfjell@tffk.no
Espen Li Kasserer 905 37 347 Espen.Li@skjervoy.kommune.no
Christin Andersen Arrangementsansvarlig 995 20 058 Christin.Andersen@nordreisa.kommune.no
Ann Hege Hanstad Markedsansvarlig 916 45 938 ahh@statskog.no

 

Andre roller

Gunnar Nystu Skiskytteransvarlig 906 80 755 gunnar.nystu@nordtroms.net
Martin Olaussen Anleggsansvarlig Saga skianlegg 976 90 619 martin.olaussen1@tffk.no
Monica Løvøy Saga skihus 911 59 414 monika.lovoy.74@gmail.com
Rita Toresen Onsdagsrenn 957 47 302 rita.toresen@hotmail.com
Stig Løvlund Prosjekleder Saga skianlegg, fase 2 950 78 142 Stig.Lovlund@statnett.no