Orientering starter opp

Orientering 153

O-gruppa tilbyr opplæring og nær o-løp fra 29.mai.

29.mai starter o-gruppa opp med introduksjon til orientering for nybegynner.

Fra 5.juni og utover blir det nær o-løp hver tirsdag.

Orientering i Nordreisa 2018.pdf