Skiskyting 11 - 12 års gruppa

Sesongen 2015/2016 har gruppa 11 aktive utøvere født 2004 og 2005.

Treningstider:

Starter opp torsdager fra uke 39.

Trenere

  • Arnt Ove Skjellberg:    Mob: 930 13 316
  • Jim Myrheim               Mob: 911 80 192