Årsmøte fotballgruppa 2022

Det avholdes årsmøte i Nordreisa il fotball 2022
tirsdag 22.feb kl. 1900, på taket kafè

Saker som ønskes behandlet må sendes fotball@nordreisail.no innen 16.feb.