Årsmøte fotball

Årsmøte fotball På taket kafé 11. mars 19:00.

Det innkalles til årsmøte i Nordreisa IL fotball 11. mars 19:00 På taket-kafé.

Saksliste:

 1. Godkjenning av stemmeberettigete
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av ordstyrer, referent og 2 protokollunderskrivere
 4. Årsberetning 2020
 5. Årsregnskap 2020
 6. Navn sentralbaneanlegget
 7. Fotballhall
 8. St. Hansturneringa 2021
 9. Budsjett 2021
 10. Medlemskontingent og treningsavgift 2021
 11. Valg

- Styret