Styret fotballgruppa 2021

Kontaktinformasjon

Fotballgruppen er organisert slik:
Styret i fotballgruppen har formelt ansvar for all aktivitet i fotballgruppen. Arbeidsgruppene ( St. Hansturneringen, aldersbestemt, damelaget og herrelaget) rapporterer til leder i fotballstyret. Leder i fotballstyret er fast medlem i styret i hovedlaget.

Styret fotballgruppa

Navn
Rolle
Telefon
E-post
Øyvind Evanger  Leder 91789548 fotball@nordreisail.no
Steinar Østgård Nestleder 90936396 steinar@nordtroms.net
Einar Iversen Styremedlem 97084359 einar.iversen@nordtroms.net
Stian Salo Styremedlem 95112204 stialo@hotmail.com
Ann Hilde Johansen Aldersbestemt 90470828 aldersbestemtfotball@nordreisail.no