Sportsplan håndball - revidert plan.

Picasa

Håndballstyret har revidert sin sportsplan og lagt den frem for hovedstyret, som har godkjent planen.
Dere medlemmer inviteres herved til å lese igjennom planen og gjerne komme tilbake med kommentarer om dere har noen.
Planen skal videre til endelig godkjenning av dere medlemmer på årsmøte i mars 2015.

SPORTSPLAN HÅNDBALL 2014/2015