Rammeplan for idrettsskolen 2016/2017

Idrettskolen er Nordreisa idrettslag sitt tilbud om organisert rening for barn i aldersgruppen 6-9 år og.

Rammeplanen er en nærmere beskrivelse av tilbudet.

Barna får prøve seg i ulike idretter som friidrett, fotball, orientering, håndball og ski. 

Nordreisa idrettslag har stor fokus på barneidrett og ønsker at hvert enkelt barn skal føle trygghet og mestring sammen med andre barn og voksne.