Grasrottrenerkurs del 1 og 2

Grasrottenerkurs
Truls Jenssen og Espen Pedersen fra Troms fotballkrets har vært i Nordreisa og gjennomført grasrottrener del 1 og 2 for trenere i Nordreisa og Rotsundelv. Flinke deltakere har deltatt og gjennomført kurset. 
 
De som gjennomførte kurset var: Marius Johnsen, Espen Nordstrand, Magnus Wikre, Eivind Hansen, Stian Salo, Morten Hammervold, Siv Gamst og Storm Frøseth Gamst.