Føring av reiseregning NIL

Lønn, bilgodtgjørelse og godtgjøring av utlegg skal utbetales gjennom regnskapsfører og innberettes fortløpende.
Kjøregodtgjørelse utbetales til de som på forhånd har avtalt det med den som har fullmakt i aktuell gruppe.
Kjøregodtgjørelse og andre godtgjørelser utbetales etter mottatt reiseregning og kvittering for utgifter. Kvitteringene kan scannes (vi trenger ikke orginalen)
Dersom samlet beløp samlet kommer over kr. 10 000,- skal det innberettes skatteetaten.

Godtgjørelse utbetales den 15. i hver måned.

Reiseregning godtgjøres etter halvparten av statens satser. kr. 2,05,- per km og kr. 0,50,- per km for passasjer.
Kost og losji følger også halv sats.

Mal for reiseregning finner du her.
 

Fullmakter

Område

Navn

epost

Håndball

Hanne Fjellstad

Hanne.synnove@nordtroms.net

Fotball

Stein Gunnar Jørgensen

fotball@nordreisail.no

Arbeidsgruppe A-lag, beløp opp til kr. 20000,-

Hilde Nyvoll

nyvollhilde@gmail.com

Aldersbestemt, beløp opp til kr. 20000,-

Astrid Nørgård

 aldersbestemtfotball@nordreisail.no

Idrettsskolen

Monika Løvøy

Monika.lovoy@hotmail.com

Ski- og skiskyting

Kjetil Hallen

Kjetil.hallen@nordtroms.net

Friidrett

Helene Hanssen

Hanssen.helene@gmail.com

Orientering

Stig Løvlund

Stig.lovlund@statnett.no

Sykkel

Stein Erik Lunde

sykkel@nordreisail.no

Hovedlag

Elin Kaasen

firmapost@nordreisail.no

Styreleder for Nordreisa idrettslaget har i en krisesituasjon, fullmakt til å godkjenne innkjøp på alle områder.