Draktfarge håndballgruppen NIL

Vi har fått noen henvendelser vedrørende draktfarge håndballgruppen.

Håndballgruppen søkte årsmøtet i 2016 om å endre draktfarge på spillertrøye fra hvit til sort, da de var plaget med å få draktene rene pga klisterbruk.

Årsmøtet vedtok endringen. Se ellers sak 6/16 i årsmøteprotokoll.