Årsmøte i NIL Fotballgruppa

fotball

10. mars kl. 1800 - På taket-cafe

Tid: 10.03.2020, kl. 18:00
Sted: På taket-café

Sak 1: Godkjenning av stemmeberettige

Sak 2: Godkjenning av saksliste og innkalling

Sak 3: Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokoll

Sak 4: Årsberetning 2019

Sak 5: Regnskap 2019

Sak 6: Budsjett 2020

Sak 7: Hall-prosjekt

Sak 8: Norway Cup/Piteå

Sak 9: Medlemskontigent og treningsavgift

Sak 10: Kvalitetsklubb

Sak 11: Innkomne saker

Sak 12: Valg

Saksdokumentene vil bli lagt ut fortløpende på hjemmesiden til Nordreisa IL.

Vi ber om at innkomne saker sendes til styret i fotballgruppa innen 03.03.20 på e-post fotball@nordreisail.no .

Velkommen skal dere være!

Hilsen styret i fotballgruppa

19.12.31 A-laget resultatrapport.pdf
19.12.31 Aldersbestemt resultatapport.pdf
19.12.31 Fotballgruppa balanse.pdf
19.12.31 Fotballgruppa resultatrapport.pdf
19.12.31 Fotballgruppa uspesifisert.pdf
Norway Cup 2019.pdf