Årshjul og gruppeinndeling for idrettsskolen 2016/2017

Oppdatert 07.10.16

Her er årshjulet for idrettsskolen som viser aktiviteter for barna i gruppene: født 2008/2009 og 2010/2011.

Her er gruppeinndelingen av barna.

Har du noen spørsmål til årshjulet, kan du kontakte leder for idrettsskolen:

Liv Anita K. Østgård tlf: 911 92 523